Ja en vigor l´ampliació de la Tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms

Els qui es donin d’alta com a nous autònoms a partir de l’1 de gener d’aquest any ja poden acollir-se a l’ampliació de 6 mesos a un any de l’anomenada “tarifa plana” de 50 euros. La reducció s’estén fins a 24 mesos: 50% els següents sis mesos i del 30%, per altres sis mesos.

Es poden acollir a aquesta tarifa aquells nous autònoms i els qui no hagin estat en alta com a treballadors per compte propi en els dos anys anteriors (tres anys si es va gaudir de la reducció amb anterioritat).

Una altra novetat és que la quota es pagarà des del dia efectiu en què es dóna l’alta en el RETA i no des del primer dia del mes en què s’inicia aquesta activitat. Més info a la web de la Seguretat Social

 http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/benefCotiz/index.htm#documentoPDF