Telefonia Vodafone: el Tribunal Suprem condemna a indemnitzar amb 10.000 € a un exclient per haver-lo inclòs a un registre de morosos

Molts cops les empreses de telefonia, quan passa cert temps sense que el client consumidor els pagui voluntariament el que elles unilateralment consideren un deute, és a dir, quan hi ha un impagat, procedeixen a cedir el crèdit, o bé la gestió del seu cobrament, a una altra empresa, anomenada empresa de reclamació de deutes, […]

Read more...