Lexcoop

LEXCOOP és una cooperativa d’advocats i advocades, d`iniciativa social, que ha estat creada per a ajudar a les persones a poder veure reconeguts els seus drets de manera professional i assequible. Guiats per una vocació humanista i de justícia social, intentem oferir serveis jurídics de qualitat i adequats a les necessitats i possibilitats de les persones que busquen orientació i assessoria en temes legals.

Som una cooperativa de professionals que coincidim en la necessitat d’unir-nos al servei de l’interès col·lectiu per a una transformació social i en defensa dels Drets Humans. Reivindiquem el caràcter social de les professions juridiques i dediquem els nostres esforços a promoure l’accés de totes i tots a la justícia, sobre tot dels col·lectius més desfavorits.

La nostra filosofia es fonamenta en un compromís ètic amb la nostra societat i amb les bones pràctiques professionals, tenint com a principis l’honestedat, la transparència i l’altruisme, més enllà del coneixement tècnic i del compliment diligent de les normes i codis deontològics de conducta professional.

Creiem en el que fem, estem en constant creixement, treballant en xarxa amb entitats i col·lectius que promouen la defensa dels valors basats en el cooperativisme i l’economia social.

LEXCOOP, amb una gestió democràtica i transparent, és una proposta innovadora per a fer front a les constants injustícies de la nostra societat, ja que constitueix un espai alternatiu per a l’exercici de l’advocacia. Ens dediquem a l’assessorament i la defensa jurídica als tribunals, en els àmbits civils, laboral, penal, administratiu i estrangeria. Has patit una injusticia? Necessites professionals de confiança que et representin i defensin els teus interessos? LEXCOOP està amb tu, no dubtis a contactar-nos!!