Administrativo

 

En Lexcoop davant les Actuacions Administratives enfront de les Persones ens especialitzem en aquests serveis:

  • Expedients sancionadors (Multes de Trànsit i Sancions Administratives de Tota índole)
  • Reclamacions de Danys i perjudicis Contra l’Administració (accidents, caigudes, etc.)
  • Assistència lletrada en al·legacions i Recursos davant els Òrgans Públics i contenciós-administratiu
  • Subvencions i Ajudes

Si tinguessis qualsevol consulta sobre aquests assumptes o altres de caràcter jurídic contacta amb nosaltres perquè puguem ajudar-te en tota la matèria de Dret Administratiu.