Laboral y seguridad social

 

En Lexcoop assessorem i acompanyem a Treballador i Treballadores en diferents afers com per example:

  • Acomiadaments individuals i col·lectius
  • Salaris i impagaments de Nòmines
  • Assetjament laboral
  • Vulneració de Drets fonamentals
  • Accidents de Treball, Incapacitat temporal, total i absoluta
  • Situacions de fals autònom
  • Procediments davant la Inspecció de Treball
  • Tramitacions davant el Fogasa
  • Jubilació – plànols de pensions

Si tinguessis qualsevol consulta sobre aquests assumptes o altres de caràcter jurídic contacta amb nosaltres perquè puguem ajudar-te en tota la matèria de Dret Laboral i Seguretat Social.