Civil y familia

 

En Lexcoop estudiem i prestem assessoria en els diferents àmbits del dret civil, entre altres afers tractem els següents:

  • Dret de Família: separació, divorci, parella de fet, la pensió d’aliments, guarda i custòdia, modificació de mesures, règim de visites, filiació
  • Accidents de trànsit
  • Obligacions contractuals
  • Impagaments – processos monitoris i canviaris
  • Incapacitacions
  • Indemnitzacions
  • Arrendaments Urbans i Propietat horitzontal

Si tinguessis qualsevol consulta sobre aquests assumptes o altres de caràcter jurídic contacta amb nosaltres perquè puguem ajudar-te en tota la matèria de Dret civil i família.